امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب استان البرز

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

سیزدهمین جشنواره قرآنی فرزندان همکاران صنعت آب وبرق استان البرز به میزبانی آبفای البرز درتاریخ 5 مرداد 94 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت،دراین دوره از جشنواره ومسابقات،درمجموع 13 نفر از فرزندان کارکنان آب وبرق(آبفای شهری وروستایی،توزیع نیروی برق،آب منطقه ای)درچهار رشته قرائت واذان،حفظ،مفاهیم واحکام درمرحله استانی شرکت کردند که چهار نفر موفق شدند دررشته های مختلف رتبه ی اول را کسب کنند وبه مرحله بعدی(کشوری راه یابند. ورتبه های اول درنیمه دوم مرداد 94 درمرحله کشوری به رقابت خواهند پرداخت.

خاطرنشان می شود از آبفای البرز 3 نفر دراین مسابقات شرکت کردند که آقای کاوه آهنگرفرزند غفار دررشته ی قرائت حائز رتبه اول و آقای مهدی جورابچی فرزند محمد علی وخانم صبا نظری(فرزند مهدی)نیز دررشته حفظ قرآن حائز رتبه دوم شدند.


  • مجید فرزانه قصری