امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضلاب استان البرز

برپایی نمایشگاه جنگ در خرداد1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

  • مجید فرزانه قصری

  • مجید فرزانه قصری

تجلیل از همکاران ایثارگر 1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

برگزاری دوره آموزش گام های موفقیت در پرتو قرآن کریم 1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

برگزاری دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

تجلیل از فرزندان شهدای همکار 1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

برگزاری مراسم سوم خرداد1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری

  • مجید فرزانه قصری

جلسه ایمه محترم جماعات ورابطین فرهنگی 6 ماهه اول سال 1397

مجید فرزانه قصری | شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰ ق.ظ

  • مجید فرزانه قصری